పదజాలం

Choose the category you want to learn

వెనక్కి వెళ్ళు

Gefühle

భావాలు

Tiere

జంతువులు

Sport

క్రీడలు

Musik

సంగీతం

Büro

కార్యాలయము

Getränke

శీతల పానీయములు

Menschen

ప్రజలు

Zeit

సమయము

Umwelt

పర్యావరణము

Verpackung

ప్యాకేజింగ్

Werkzeuge

పరికరములు

Verkehr

జనసమ్మర్దము

Früchte

పండ్లు

Freizeit

తీరిక

Militär

సైన్యము

Kleidung

దుస్తులు

Kommunikation

సమాచార వినిమయము

Technik

సాంకేతిక విజ్ఞానం

Wohnung

అపార్ట్ మెంట్

Essen

ఆహారము

Berufe

వృత్తులు

Gemüse

కూరగాయలు

Gegenstände

వస్తువులు

Bildung

విద్య

Körper

శరీరం

Natur

ప్రకృతి

Finanzen

ఆర్థిక వ్యవహారాలు

Möbel

సామాను

Religion

మతము

Pflanzen

మొక్కలు

Abstrakta

సారాంశ నిబంధనలు

Küchengeräte

వంటగది పరికరాలు

Materialien

సామగ్రి

Gesundheit

ఆరోగ్యము

Auto

కారు

Künste

కళలు

Stadt

నగరము

Wetter

వాతావరణము

Einkauf

కొనుగోలు

Architektur

కళాత్మకత

Große Tiere

పెద్ద జంతువులు

Kleine Tiere

చిన్న జంతువులు