పదజాలం

Choose the category you want to learn

వెనక్కి వెళ్ళు

Känslor

భావాలు

Djur

జంతువులు

Sport

క్రీడలు

Musik

సంగీతం

Kontor

కార్యాలయము

Drycker

శీతల పానీయములు

Människor

ప్రజలు

Tid

సమయము

Miljö

పర్యావరణము

Förpackning

ప్యాకేజింగ్

Verktyg

పరికరములు

Trafik

జనసమ్మర్దము

Frukt

పండ్లు

Fritid

తీరిక

Militärt

సైన్యము

Kläder

దుస్తులు

Kommunikation

సమాచార వినిమయము

Teknik

సాంకేతిక విజ్ఞానం

Lägenhet

అపార్ట్ మెంట్

Mat

ఆహారము

Yrken

వృత్తులు

Grönsaker

కూరగాయలు

Saker

వస్తువులు

Utbildning

విద్య

Kroppen

శరీరం

Natur

ప్రకృతి

Ekonomi

ఆర్థిక వ్యవహారాలు

Möbler

సామాను

Religion

మతము

Växter

మొక్కలు

Abstrakt

సారాంశ నిబంధనలు

Köksapparater

వంటగది పరికరాలు

Material

సామగ్రి

Hälsa

ఆరోగ్యము

Bil

కారు

Konst

కళలు

Stad

నగరము

Väder

వాతావరణము

Shopping

కొనుగోలు

Arkitektur

కళాత్మకత

Stora djur

పెద్ద జంతువులు

Små djur

చిన్న జంతువులు