పదజాలం

Choose the category you want to learn

వెనక్కి వెళ్ళు

Sentimenti

భావాలు

Animali

జంతువులు

Sport

క్రీడలు

Musica

సంగీతం

Ufficio

కార్యాలయము

Bevande

శీతల పానీయములు

Persone

ప్రజలు

Tempo

సమయము

Ambiente

పర్యావరణము

Imballaggio

ప్యాకేజింగ్

Utensili

పరికరములు

Traffico

జనసమ్మర్దము

Frutta

పండ్లు

Tempo libero

తీరిక

Forze armate

సైన్యము

Abbigliamento

దుస్తులు

Comunicazione

సమాచార వినిమయము

Tecnologia

సాంకేతిక విజ్ఞానం

Appartamento

అపార్ట్ మెంట్

Alimenti

ఆహారము

Professioni

వృత్తులు

Ortaggi

కూరగాయలు

Oggetti

వస్తువులు

Educazione

విద్య

Corpo

శరీరం

Natura

ప్రకృతి

Finanze

ఆర్థిక వ్యవహారాలు

Arredamento

సామాను

Religione

మతము

Piante

మొక్కలు

Termini astratti

సారాంశ నిబంధనలు

Utensili da cucina

వంటగది పరికరాలు

Materiali

సామగ్రి

Salute

ఆరోగ్యము

Auto

కారు

Arte

కళలు

Città

నగరము

Tempo

వాతావరణము

Shopping

కొనుగోలు

Architettura

కళాత్మకత

Grandi animali

పెద్ద జంతువులు

Piccoli animali

చిన్న జంతువులు