పదజాలం

Choose the category you want to learn

వెనక్కి వెళ్ళు

bhāvanāvāṁ

ਭਾਵਨਾਵਾਂ

bhāvanāvāṁ
భావాలు

paśū

ਪਸ਼ੂ

paśū
జంతువులు

khēḍāṁ

ਖੇਡਾਂ

khēḍāṁ
క్రీడలు

sagīta

ਸੰਗੀਤ

sagīta
సంగీతం

dafatara

ਦਫ਼ਤਰ

dafatara
కార్యాలయము

pē'a

ਪੇਅ

pē'a
శీతల పానీయములు

lōka

ਲੋਕ

lōka
ప్రజలు

samāṁ

ਸਮਾਂ

samāṁ
సమయము

vātāvaraṇa

ਵਾਤਾਵਰਣ

vātāvaraṇa
పర్యావరణము

paikējiga

ਪੈਕੇਜਿੰਗ

paikējiga
ప్యాకేజింగ్

upakaraṇa

ਉਪਕਰਣ

upakaraṇa
పరికరములు

āvājā'ī

ਆਵਾਜਾਈ

āvājā'ī
జనసమ్మర్దము

phala

ਫਲ

phala
పండ్లు

chuṭī'āṁ

ਛੁੱਟੀਆਂ

chuṭī'āṁ
తీరిక

phauja

ਫੌਜ

phauja
సైన్యము

kapaṛē

ਕੱਪੜੇ

kapaṛē
దుస్తులు

sacāra

ਸੰਚਾਰ

sacāra
సమాచార వినిమయము

takanīkī

ਤਕਨੀਕੀ

takanīkī
సాంకేతిక విజ్ఞానం

apāraṭamaiṇṭa

ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ

apāraṭamaiṇṭa
అపార్ట్ మెంట్

bhōjana

ਭੋਜਨ

bhōjana
ఆహారము

kitē

ਕਿੱਤੇ

kitē
వృత్తులు

sabajī'āṁ

ਸਬਜੀਆਂ

sabajī'āṁ
కూరగాయలు

vasatū'āṁ

ਵਸਤੂਆਂ

vasatū'āṁ
వస్తువులు

sikhi'ā

ਸਿੱਖਿਆ

sikhi'ā
విద్య

sarīra

ਸਰੀਰ

sarīra
శరీరం

kudarata

ਕੁਦਰਤ

kudarata
ప్రకృతి

vita

ਵਿੱਤ

vita
ఆర్థిక వ్యవహారాలు

pharanīcara

ਫਰਨੀਚਰ

pharanīcara
సామాను

dharama

ਧਰਮ

dharama
మతము

paudē

ਪੌਦੇ

paudē
మొక్కలు

sakhēpa śabadāvalī

ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

sakhēpa śabadāvalī
సారాంశ నిబంధనలు

rasō'ī upakaraṇa

ਰਸੋਈ ਉਪਕਰਣ

rasō'ī upakaraṇa
వంటగది పరికరాలు

samagarī

ਸਮੱਗਰੀ

samagarī
సామగ్రి

sihata

ਸਿਹਤ

sihata
ఆరోగ్యము

kāra

ਕਾਰ

kāra
కారు

kalā

ਕਲਾ

kalā
కళలు

śahira

ਸ਼ਹਿਰ

śahira
నగరము

mausama

ਮੌਸਮ

mausama
వాతావరణము

kharīdārī

ਖਰੀਦਾਰੀ

kharīdārī
కొనుగోలు

vāsatūkalā

ਵਾਸਤੂਕਲਾ

vāsatūkalā
కళాత్మకత

vaḍē jānavara

ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ

vaḍē jānavara
పెద్ద జంతువులు

chōṭē jānavara

ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ

chōṭē jānavara
చిన్న జంతువులు