పదజాలం

మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్న వర్గాన్ని ఎంచుకోండి

వెనక్కి వెళ్ళు

Čuvstva

Чувства

Čuvstva
భావాలు

Životni

Животни

Životni
జంతువులు

Sport

Спорт

Sport
క్రీడలు

Muzika

Музика

Muzika
సంగీతం

KancelariJa

Канцеларија

KancelariJa
కార్యాలయము

PiJaloci

Пијалоци

PiJaloci
శీతల పానీయములు

Luǵe

Луѓе

Luǵe
ప్రజలు

Vreme

Време

Vreme
సమయము

Životna sredina

Животна средина

Životna sredina
పర్యావరణము

Pakuvanje

Пакување

Pakuvanje
ప్యాకేజింగ్

Alatki

Алатки

Alatki
పరికరములు

SoobraḱaJ

Сообраќај

SoobraḱaJ
జనసమ్మర్దము

OvošJe

Овошје

OvošJe
పండ్లు

Slobodno vreme

Слободно време

Slobodno vreme
తీరిక

Vojska

Воjска

Vojska
సైన్యము

Obleka

Облека

Obleka
దుస్తులు

KomunikaciJa

Комуникација

KomunikaciJa
సమాచార వినిమయము

TehnologiJa

Технологија

TehnologiJa
సాంకేతిక విజ్ఞానం

Stan

Стан

Stan
అపార్ట్ మెంట్

Hrana

Храна

Hrana
ఆహారము

Profesii

Професии

Profesii
వృత్తులు

Zelenčuk

Зеленчук

Zelenčuk
కూరగాయలు

ObJekti

Објекти

ObJekti
వస్తువులు

Obrazovanie

Образование

Obrazovanie
విద్య

Telo

Тело

Telo
శరీరం

Priroda

Природа

Priroda
ప్రకృతి

Finansii

Финансии

Finansii
ఆర్థిక వ్యవహారాలు

Mebel

Мебел

Mebel
సామాను

ReligiJa

Религија

ReligiJa
మతము

RasteniJa

Растенија

RasteniJa
మొక్కలు

Apstraktni poimi

Апстрактни поими

Apstraktni poimi
సారాంశ నిబంధనలు

KuJnski aparati

Кујнски апарати

KuJnski aparati
వంటగది పరికరాలు

MateriJali

Материјали

MateriJali
సామగ్రి

ZdravJe

Здравје

ZdravJe
ఆరోగ్యము

Avtomobil

Автомобил

Avtomobil
కారు

Umetnost

Уметност

Umetnost
కళలు

Grad

Град

Grad
నగరము

Време

వాతావరణము

Купување

కొనుగోలు

Архитектура

కళాత్మకత

Големи животни

పెద్ద జంతువులు

Мали животни

చిన్న జంతువులు