పదజాలం

Choose the category you want to learn

వెనక్కి వెళ్ళు

Pačucci

Пачуцці

Pačucci
భావాలు

Žyvioly

Жывёлы

Žyvioly
జంతువులు

Sport

Спорт

Sport
క్రీడలు

Muzyka

Музыка

Muzyka
సంగీతం

Ofis

Офіс

Ofis
కార్యాలయము

Napoi

Напоі

Napoi
శీతల పానీయములు

Liudzi

Людзі

Liudzi
ప్రజలు

Čas

Час

Čas
సమయము

Navakoĺnaje asiaroddzie

Навакольнае асяроддзе

Navakoĺnaje asiaroddzie
పర్యావరణము

Upakoŭka

Упакоўка

Upakoŭka
ప్యాకేజింగ్

Instrumienty

Інструменты

Instrumienty
పరికరములు

Ruch

Рух

Ruch
జనసమ్మర్దము

Sadavina

Садавіна

Sadavina
పండ్లు

Voĺny čas

Вольны час

Voĺny čas
తీరిక

Vajennaja sprava

Ваенная справа

Vajennaja sprava
సైన్యము

Adziennie

Адзенне

Adziennie
దుస్తులు

Suviaź

Сувязь

Suviaź
సమాచార వినిమయము

Technalohija

Тэхналогія

Technalohija
సాంకేతిక విజ్ఞానం

Kvatera

Кватэра

Kvatera
అపార్ట్ మెంట్

Ježa

Ежа

Ježa
ఆహారము

Prafiesii

Прафесіі

Prafiesii
వృత్తులు

Harodnina

Гародніна

Harodnina
కూరగాయలు

Abjekty

Аб‘екты

Abjekty
వస్తువులు

Adukacyja

Адукацыя

Adukacyja
విద్య

Ciela

Цела

Ciela
శరీరం

Pryroda

Прырода

Pryroda
ప్రకృతి

Finansy

Фінансы

Finansy
ఆర్థిక వ్యవహారాలు

Meblia

Мэбля

Meblia
సామాను

Relihija

Рэлігія

Relihija
మతము

Rasliny

Расліны

Rasliny
మొక్కలు

Abstraktnyja terminy

Абстрактныя тэрміны

Abstraktnyja terminy
సారాంశ నిబంధనలు

Kuchonnaja technika

Кухонная тэхніка

Kuchonnaja technika
వంటగది పరికరాలు

Materyjaly

Матэрыялы

Materyjaly
సామగ్రి

Zdaroŭje

Здароўе

Zdaroŭje
ఆరోగ్యము

Aŭtamabiĺ

Аўтамабіль

Aŭtamabiĺ
కారు

Mastactva

Мастацтва

Mastactva
కళలు

Horad

Горад

Horad
నగరము

Nadvorje

Надвор‘е

Nadvorje
వాతావరణము

Šopinh

Шопінг

Šopinh
కొనుగోలు

Architektura

Архітэктура

Architektura
కళాత్మకత

Bujnyja žyvioly

Буйныя жывёлы

Bujnyja žyvioly
పెద్ద జంతువులు

Drobnyja žyvioly

Дробныя жывёлы

Drobnyja žyvioly
చిన్న జంతువులు