పదజాలం

Choose the category you want to learn

వెనక్కి వెళ్ళు

zèhèšIykIynyg’’èhèr

зэхэшIыкIыныгъэхэр

zèhèšIykIynyg’’èhèr
భావాలు

psèuš’’h’èhèr

псэушъхьэхэр

psèuš’’h’èhèr
జంతువులు

sport

спорт

sport
క్రీడలు

muzykè

музыкэ

muzykè
సంగీతం

ofis

офис

ofis
కార్యాలయము

š’’onhèr

шъонхэр

š’’onhèr
శీతల పానీయములు

cIyfhèr

цIыфхэр

cIyfhèr
ప్రజలు

uah’’tè

уахътэ

uah’’tè
సమయము

tyk’’èzyucuh’èrè dunaj

тыкъэзыуцухьэрэ дунай

tyk’’èzyucuh’èrè dunaj
పర్యావరణము

zykIocIyl’’yr

зыкIоцIылъыр

zykIocIyl’’yr
ప్యాకేజింగ్

Ièdè-uadèhèr

Iэдэ-уадэхэр

Ièdè-uadèhèr
పరికరములు

h’’yenyg’’, zekIon, kIon

хъыеныгъ, зекIон, кIон

h’’yenyg’’, zekIon, kIon
జనసమ్మర్దము

ph’’èš’’h’è-myš’’h’èhèr

пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр

ph’’èš’’h’è-myš’’h’èhèr
పండ్లు

zyg’’èpsèfyg’’u

зыгъэпсэфыгъу

zyg’’èpsèfyg’’u
తీరిక

uIèšyg’’è kIuačIèhèr

уIэшыгъэ кIуачIэхэр

uIèšyg’’è kIuačIèhèr
సైన్యము

ŝyg’’yn

щыгъын

ŝyg’’yn
దుస్తులు

zèphynyg’’

зэпхыныгъ

zèphynyg’’
సమాచార వినిమయము

tehnikè

техникэ

tehnikè
సాంకేతిక విజ్ఞానం

kvartir, fytyr

квартир, фытыр

kvartir, fytyr
అపార్ట్ మెంట్

šhyny

шхыны

šhyny
ఆహారము

sènèh’athèr

сэнэхьатхэр

sènèh’athèr
వృత్తులు

hètèrykIhèr

хэтэрыкIхэр

hètèrykIhèr
కూరగాయలు

pk’’yg’’ohèr

пкъыгъохэр

pk’’yg’’ohèr
వస్తువులు

g’’èsènyg’’

гъэсэныгъ

g’’èsènyg’’
విద్య

pk’’y

пкъы

pk’’y
శరీరం

čIyops

чIыопс

čIyops
ప్రకృతి

finanshèr

финансхэр

finanshèr
ఆర్థిక వ్యవహారాలు

unèg’’o psèual’’

унэгъо псэуалъ

unèg’’o psèual’’
సామాను

din

дин

din
మతము

k’’èkIyhèrèr

къэкIыхэрэр

k’’èkIyhèrèr
మొక్కలు

abstraktnè zèhèšIykI

абстрактнэ зэхэшIыкI

abstraktnè zèhèšIykI
సారాంశ నిబంధనలు

pŝyrèh’èpIè teg’’èpsyh’ag’’èr

пщырэхьэпIэ тегъэпсыхьагъэр

pŝyrèh’èpIè teg’’èpsyh’ag’’èr
వంటగది పరికరాలు

materialhèr

материалхэр

materialhèr
సామగ్రి

psaunyg’’

псауныгъ

psaunyg’’
ఆరోగ్యము

ku, avtomobil’

ку, автомобиль

ku, avtomobil’
కారు

IэпэIэсагъ, искусств

కళలు

k’’alè

къалэ

k’’alè
నగరము

om izytet

ом изытет

om izytet
వాతావరణము

ŝèfèn

щэфэн

ŝèfèn
కొనుగోలు

arhitekturè

архитектурэ

arhitekturè
కళాత్మకత

psèuš’’h’è pIaš’’èhèr

псэушъхьэ пIашъэхэр

psèuš’’h’è pIaš’’èhèr
పెద్ద జంతువులు

pstèuš’’h’è cIykIuhèr

пстэушъхьэ цIыкIухэр

pstèuš’’h’è cIykIuhèr
చిన్న జంతువులు