పదజాలం

మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్న వర్గాన్ని ఎంచుకోండి

వెనక్కి వెళ్ళు

Følelser

భావాలు

Dyr

జంతువులు

Idrett

క్రీడలు

Musikk

సంగీతం

Kontor

కార్యాలయము

Drikke

శీతల పానీయములు

Mennesker

ప్రజలు

Tid

సమయము

Miljø

పర్యావరణము

Emballasje

ప్యాకేజింగ్

Verktøy

పరికరములు

Trafikk

జనసమ్మర్దము

Frukt

పండ్లు

Fritid

తీరిక

Militær

సైన్యము

Klær

దుస్తులు

Kommunikasjon

సమాచార వినిమయము

Teknikk

సాంకేతిక విజ్ఞానం

Leilighet

అపార్ట్ మెంట్

Mat

ఆహారము

Yrker

వృత్తులు

Grønnsaker

కూరగాయలు

Objekter

వస్తువులు

Utdanning

విద్య

Kroppen

శరీరం

Natur

ప్రకృతి

Økonomi

ఆర్థిక వ్యవహారాలు

Møbler

సామాను

Religion

మతము

Planter

మొక్కలు

Abstrakte termer

సారాంశ నిబంధనలు

Kjøkkenutstyr

వంటగది పరికరాలు

Materialer

సామగ్రి

Helse

ఆరోగ్యము

Bil

కారు

Kunst

కళలు

By

నగరము

Vær

వాతావరణము

Shopping

కొనుగోలు

Arkitektur

కళాత్మకత

Store dyr

పెద్ద జంతువులు

Små dyr

చిన్న జంతువులు