పదజాలం

Choose the category you want to learn

వెనక్కి వెళ్ళు

gamjeong

감정

gamjeong
భావాలు

dongmul

동물

dongmul
జంతువులు

seupocheu

스포츠

seupocheu
క్రీడలు

eum-ag

음악

eum-ag
సంగీతం

samusil

사무실

samusil
కార్యాలయము

eumlyo

음료

eumlyo
శీతల పానీయములు

salamdeul

사람들

salamdeul
ప్రజలు

sigan

시간

sigan
సమయము

hwangyeong

환경

hwangyeong
పర్యావరణము

pojang

포장

pojang
ప్యాకేజింగ్

dogu

도구

dogu
పరికరములు

gyotong

교통

gyotong
జనసమ్మర్దము

gwail

과일

gwail
పండ్లు

yeoga

여가

yeoga
తీరిక

gundae

군대

gundae
సైన్యము

uilyu

의류

uilyu
దుస్తులు

tongsin

통신

tongsin
సమాచార వినిమయము

gisul

기술

gisul
సాంకేతిక విజ్ఞానం

apateu

아파트

apateu
అపార్ట్ మెంట్

eumsig

음식

eumsig
ఆహారము

jig-eob

직업

jig-eob
వృత్తులు

chaeso

채소

chaeso
కూరగాయలు

samul

사물

samul
వస్తువులు

gyoyug

교육

gyoyug
విద్య

mom

mom
శరీరం

jayeon

자연

jayeon
ప్రకృతి

jaejeong

재정

jaejeong
ఆర్థిక వ్యవహారాలు

gagu

가구

gagu
సామాను

jong-gyo

종교

jong-gyo
మతము

sigmul

식물

sigmul
మొక్కలు

chusang-eo

추상어

chusang-eo
సారాంశ నిబంధనలు

jubang-yongpum

주방용품

jubang-yongpum
వంటగది పరికరాలు

jaelyo

재료

jaelyo
సామగ్రి

geongang

건강

geongang
ఆరోగ్యము

jadongcha

자동차

jadongcha
కారు

yesul

예술

yesul
కళలు

dosi

도시

dosi
నగరము

nalssi

날씨

nalssi
వాతావరణము

syoping

쇼핑

syoping
కొనుగోలు

geonchugmul

건축물

geonchugmul
కళాత్మకత

keun dongmul

큰 동물

keun dongmul
పెద్ద జంతువులు

jag-eun dongmul

작은 동물

jag-eun dongmul
చిన్న జంతువులు