పదజాలం

మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్న వర్గాన్ని ఎంచుకోండి

వెనక్కి వెళ్ళు

Sentimientos

భావాలు

Animales

జంతువులు

Deportes

క్రీడలు

Música

సంగీతం

Oficina

కార్యాలయము

Bebidas

శీతల పానీయములు

Personas

ప్రజలు

Tiempo

సమయము

Ambiente

పర్యావరణము

Embalaje

ప్యాకేజింగ్

Herramientas

పరికరములు

Tráfico

జనసమ్మర్దము

Frutas

పండ్లు

Ocio

తీరిక

Ejército

సైన్యము

Ropa

దుస్తులు

Comunicación

సమాచార వినిమయము

Tecnología

సాంకేతిక విజ్ఞానం

Apartamento

అపార్ట్ మెంట్

Comida

ఆహారము

Ocupaciones

వృత్తులు

Verduras

కూరగాయలు

Objetos

వస్తువులు

Educación

విద్య

Cuerpo

శరీరం

Naturaleza

ప్రకృతి

Finanzas

ఆర్థిక వ్యవహారాలు

Muebles

సామాను

Religión

మతము

Plantas

మొక్కలు

Términos abstractos

సారాంశ నిబంధనలు

Aparatos de cocina

వంటగది పరికరాలు

Materiales

సామగ్రి

Salud

ఆరోగ్యము

Coche

కారు

Artes

కళలు

Ciudad

నగరము

Tiempo

వాతావరణము

Compras

కొనుగోలు

Arquitectura

కళాత్మకత

Animales grandes

పెద్ద జంతువులు

Animales pequeños

చిన్న జంతువులు