పదజాలం

మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్న వర్గాన్ని ఎంచుకోండి

వెనక్కి వెళ్ళు

qínggǎn

情感

qínggǎn
భావాలు

dòngwù

动物

dòngwù
జంతువులు

tǐyù

体育

tǐyù
క్రీడలు

yīnyuè

音乐

yīnyuè
సంగీతం

bàngōngshì

办公室

bàngōngshì
కార్యాలయము

yǐnliào

饮料

yǐnliào
శీతల పానీయములు

rén

rén
ప్రజలు

shíjiān

时间

shíjiān
సమయము

huánjìng

环境

huánjìng
పర్యావరణము

bāozhuāng

包装

bāozhuāng
ప్యాకేజింగ్

gōngjù

工具

gōngjù
పరికరములు

jiāotōng

交通

jiāotōng
జనసమ్మర్దము

shuǐguǒ

水果

shuǐguǒ
పండ్లు

xiánxiá

闲暇

xiánxiá
తీరిక

jūnshì

军事

jūnshì
సైన్యము

fúzhuāng

服装

fúzhuāng
దుస్తులు

tōngxùn

通讯

tōngxùn
సమాచార వినిమయము

jìshù

技术

jìshù
సాంకేతిక విజ్ఞానం

gōngyù

公寓

gōngyù
అపార్ట్ మెంట్

shípǐn

食品

shípǐn
ఆహారము

zhíyè

职业

zhíyè
వృత్తులు

shūcài

蔬菜

shūcài
కూరగాయలు

wùpǐn

物品

wùpǐn
వస్తువులు

jiàoyù

教育

jiàoyù
విద్య

shēntǐ

身体

shēntǐ
శరీరం

zìrán

自然

zìrán
ప్రకృతి

zīchǎn

资产

zīchǎn
ఆర్థిక వ్యవహారాలు

jiājù

家具

jiājù
సామాను

zōngjiào

宗教

zōngjiào
మతము

zhíwù

植物

zhíwù
మొక్కలు

chōuxiàng de shùyǔ

抽象的术语

chōuxiàng de shùyǔ
సారాంశ నిబంధనలు

chúfáng yòngjù

厨房用具

chúfáng yòngjù
వంటగది పరికరాలు

cáiliào

材料

cáiliào
సామగ్రి

jiànkāng

健康

jiànkāng
ఆరోగ్యము

qìchē

汽车

qìchē
కారు

yìshù

艺术

yìshù
కళలు

chéngshì

城市

chéngshì
నగరము

tiānqì

天气

tiānqì
వాతావరణము

gòuwù

购物

gòuwù
కొనుగోలు

jiànzhú

建筑

jiànzhú
కళాత్మకత

dà dòngwù

大动物

dà dòngwù
పెద్ద జంతువులు

xiǎo dòngwù

小动物

xiǎo dòngwù
చిన్న జంతువులు