పదజాలం

మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్న వర్గాన్ని ఎంచుకోండి

వెనక్కి వెళ్ళు

simēti

ስሜት

simēti
భావాలు

inisisa

እንስሳ

inisisa
జంతువులు

siporiti

ስፖርት

siporiti
క్రీడలు

muzīk’a

ሙዚቃ

muzīk’a
సంగీతం

t͟s’ihifeti bēti

ፅህፈት ቤት

t͟s’ihifeti bēti
కార్యాలయము

met’et’ochi

መጠጦች

met’et’ochi
శీతల పానీయములు

sewochi

ሰዎች

sewochi
ప్రజలు

gīzē

ጊዜ

gīzē
సమయము

ākababī

አካባቢ

ākababī
పర్యావరణము

mashegi

ማሸግ

mashegi
ప్యాకేజింగ్

mesarīyawochi

መሳሪያዎች

mesarīyawochi
పరికరములు

tirafīki

ትራፊክ

tirafīki
జనసమ్మర్దము

fira firē

ፍራ ፍሬ

fira firē
పండ్లు

yerefiti gīzē

የረፍት ጊዜ

yerefiti gīzē
తీరిక

wetaderawī

ወታደራዊ

wetaderawī
సైన్యము

libisi

ልብስ

libisi
దుస్తులు

ginunyineti

ግኑኝነት

ginunyineti
సమాచార వినిమయము

tēkinolojī

ቴክኖሎጂ

tēkinolojī
సాంకేతిక విజ్ఞానం

menorīya bēti

መኖሪያ ቤት

menorīya bēti
అపార్ట్ మెంట్

migibi

ምግብ

migibi
ఆహారము

moya

ሞያ

moya
వృత్తులు

ātikilitochi

አትክልቶች

ātikilitochi
కూరగాయలు

k’usochi

ቁሶች

k’usochi
వస్తువులు

silit’ena

ስልጠና

silit’ena
విద్య

sewineti

ሰውነት

sewineti
శరీరం

tefet’iro

ተፈጥሮ

tefet’iro
ప్రకృతి

genizebi āyayazi

ገንዘብ አያያዝ

genizebi āyayazi
ఆర్థిక వ్యవహారాలు

yebēti weyimi yebīro ik’awochi

የቤት ወይም የቢሮ እቃዎች

yebēti weyimi yebīro ik’awochi
సామాను

ḥāyimanoti

ሐይማኖት

ḥāyimanoti
మతము

ātikilitochi

አትክልቶች

ātikilitochi
మొక్కలు

irek’īk’i

እረቂቅ

irek’īk’i
సారాంశ నిబంధనలు

yekushina ik’awochi

የኩሽና እቃዎች

yekushina ik’awochi
వంటగది పరికరాలు

met’ek’emīya ik’awochi

መጠቀሚያ እቃዎች

met’ek’emīya ik’awochi
సామగ్రి

t’ēnenyineti

ጤነኝነት

t’ēnenyineti
ఆరోగ్యము

mekīna

መኪና

mekīna
కారు

t’ibebi

ጥበብ

t’ibebi
కళలు

ketema

ከተማ

ketema
నగరము

ye’āyeri hunēta

የአየር ሁኔታ

ye’āyeri hunēta
వాతావరణము

gibiyiti

ግብይት

gibiyiti
కొనుగోలు

mihinidisina

ምህንድስና

mihinidisina
కళాత్మకత

tilik’i inisisochi

ትልቅ እንስሶች

tilik’i inisisochi
పెద్ద జంతువులు

tinishi inisisochi

ትንሽ እንስሶች

tinishi inisisochi
చిన్న జంతువులు