పదజాలం

మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్న వర్గాన్ని ఎంచుకోండి

వెనక్కి వెళ్ళు

Osjećaji

భావాలు

Životinje

జంతువులు

Sport

క్రీడలు

Muzika

సంగీతం

Kancelarija

కార్యాలయము

Piće

శీతల పానీయములు

Ljudi

ప్రజలు

Vrijeme

సమయము

Životna okolina

పర్యావరణము

Pakovanje

ప్యాకేజింగ్

Alat

పరికరములు

Saobraćaj

జనసమ్మర్దము

Voće

పండ్లు

Slobodno vrijeme

తీరిక

Vojska

సైన్యము

Odjeća

దుస్తులు

Komunikacija

సమాచార వినిమయము

Tehnikа

సాంకేతిక విజ్ఞానం

Stan

అపార్ట్ మెంట్

Hrana

ఆహారము

Zanimanja

వృత్తులు

Povrće

కూరగాయలు

Predmeti

వస్తువులు

Obrazovanje

విద్య

Tijelo

శరీరం

Priroda

ప్రకృతి

Finansije

ఆర్థిక వ్యవహారాలు

Namještaj

సామాను

Vjera

మతము

Biljke

మొక్కలు

Apstraktni pojmovi

సారాంశ నిబంధనలు

Kuhinjski uređaji

వంటగది పరికరాలు

Materijali

సామగ్రి

Zdravlje

ఆరోగ్యము

Automobil

కారు

Umjetnosti

కళలు

Grad

నగరము

Vrijeme

వాతావరణము

Kupovina

కొనుగోలు

Arhitektura

కళాత్మకత

Velike životinje

పెద్ద జంతువులు

Male životinje

చిన్న జంతువులు