పదజాలం

Choose the category you want to learn

వెనక్కి వెళ్ళు

Pocity

భావాలు

Zvieratá

జంతువులు

Šport

క్రీడలు

Hudba

సంగీతం

Kancelária

కార్యాలయము

Nápoje

శీతల పానీయములు

Ľudia

ప్రజలు

Čas

సమయము

Životné prostredie

పర్యావరణము

Obal

ప్యాకేజింగ్

Nástroje

పరికరములు

Doprava

జనసమ్మర్దము

Ovocie

పండ్లు

Voľný čas

తీరిక

Armáda

సైన్యము

Odev

దుస్తులు

Komunikácia

సమాచార వినిమయము

Technika

సాంకేతిక విజ్ఞానం

Byt

అపార్ట్ మెంట్

Jedlo

ఆహారము

Povolania

వృత్తులు

Zelenina

కూరగాయలు

Predmety

వస్తువులు

Vzdelanie

విద్య

Telo

శరీరం

Príroda

ప్రకృతి

Financie

ఆర్థిక వ్యవహారాలు

Nábytok

సామాను

Náboženstvo

మతము

Rastliny

మొక్కలు

Abstraktné pojmy

సారాంశ నిబంధనలు

Kuchynské spotrebiče

వంటగది పరికరాలు

Materiály

సామగ్రి

Zdravie

ఆరోగ్యము

Auto

కారు

Umenie

కళలు

Mesto

నగరము

Počasie

వాతావరణము

Nakupovanie

కొనుగోలు

Architektúra

కళాత్మకత

Veľké zvieratá

పెద్ద జంతువులు

Malé zvieratá

చిన్న జంతువులు