Learn languages! Кликните на слику!

Чувства

Осећаји

Животни

Животиње

Спорт

Спорт

Музика

Музика

Канцеларија

Канцеларија

Пијалоци

Пића

Луѓе

Људи

Време

Bреме

Животна средина

Животна средина

Пакување

Паковање

Алатки

Алат

Сообраќај

Саобраћај

Овошје

Bоће

Слободно време

Слободно време

Воjска

Bојска

Облека

Одећа

Комуникација

Комуникација

Технологија

Техника

Стан

Стан

Храна

Храна

Професии

Занимања

Зеленчук

Поврће

Објекти

Предмети

Образование

Образовање

Тело

Тело

Природа

Природа

Финансии

Финансије

Мебел

Намештај

Религија

Вера

Растенија

Биљке

Апстрактни поими

Апстрактни појмови

Кујнски апарати

Кухињски уређаји

Материјали

Материјали

Здравје

Здравље

Автомобил

Аутомобил

Уметност

Уметности

Град

Град

Време

Време

Купување

Куповина

Архитектура

Архитектура

Големи животни

Велике животиње

Мали животни

Мале животиње