Learn languages! Кликните на слику!

Чувства

Осећаји

Животни

Животиње

Спорт

Спорт

Музика

Музика

Офис

Канцеларија

Напитки

Пића

Хора

Људи

Време

Bреме

Околна среда

Животна средина

Опаковка

Паковање

Трафик

Саобраћај

Плодове

Bоће

Свободно време

Слободно време

Армия

Bојска

Облекло

Одећа

Комуникации

Комуникација

Технология

Техника

Апартамент

Стан

Храна

Храна

Професии

Занимања

Зеленчуци

Поврће

Обекти

Предмети

Образование

Образовање

Тяло

Тело

Природа

Природа

Финанси

Финансије

Мебели

Намештај

Религия

Вера

Растения

Биљке

Абстрактни понятия

Апстрактни појмови

Кухненски уреди

Кухињски уређаји

Материали

Материјали

Здраве

Здравље

Кола

Аутомобил

Изкуства

Уметности

Град

Град

Време

Време

Пазаруване

Куповина

Архитектура

Архитектура

Големи животни

Велике животиње

Малки животни

Мале животиње