Learn languages! Кликните на слику!

Sentimenti

Осећаји

Animali

Животиње

Sport

Спорт

Musica

Музика

Ufficio

Канцеларија

Bevande

Пића

Persone

Људи

Tempo

Bреме

Ambiente

Животна средина

Imballaggio

Паковање

Utensili

Алат

Traffico

Саобраћај

Frutta

Bоће

Tempo libero

Слободно време

Forze armate

Bојска

Abbigliamento

Одећа

Comunicazione

Комуникација

Tecnologia

Техника

Appartamento

Стан

Alimenti

Храна

Professioni

Занимања

Ortaggi

Поврће

Oggetti

Предмети

Educazione

Образовање

Corpo

Тело

Natura

Природа

Finanze

Финансије

Arredamento

Намештај

Religione

Вера

Piante

Биљке

Termini astratti

Апстрактни појмови

Utensili da cucina

Кухињски уређаји

Materiali

Материјали

Salute

Здравље

Auto

Аутомобил

Arte

Уметности

Città

Град

Tempo

Време

Shopping

Куповина

Architettura

Архитектура

Grandi animali

Велике животиње

Piccoli animali

Мале животиње