Learn languages! Кликните на слику!

Чувства

Осећаји

Животные

Животиње

Спорт

Спорт

Музыка

Музика

Офис

Канцеларија

Напитки

Пића

Люди

Људи

Время

Bреме

Окружающая среда

Животна средина

Упаковка

Паковање

Движение

Саобраћај

Фрукты

Bоће

Досуг

Слободно време

Одежда

Одећа

Коммуникация

Комуникација

Техника

Техника

Жильё

Стан

Питание

Храна

Профессии

Занимања

Овощи

Поврће

Предметы

Предмети

Образование

Образовање

Тело

Тело

Природа

Природа

Финансы

Финансије

Мебель

Намештај

Религия

Вера

Растения

Биљке

Абстрактные понятия

Апстрактни појмови

Кухонное оборудование

Кухињски уређаји

Материалы

Материјали

Здоровье

Здравље

Автомобиль

Аутомобил

Искусство

Уметности

Город

Град

Погода

Време

Покупки

Куповина

Архитектура

Архитектура

Крупные животные

Велике животиње

Мелкие животные

Мале животиње