Learn languages! Кликните на слику!

Feelings

Осећаји

Animals

Животиње

Sports

Спорт

Music

Музика

Office

Канцеларија

Beverages

Пића

People

Људи

Time

Bреме

Environment

Животна средина

Packaging

Паковање

Tools

Алат

Traffic

Саобраћај

Fruits

Bоће

Leisure

Слободно време

Military

Bојска

Clothing

Одећа

Communication

Комуникација

Technology

Техника

Apartment

Стан

Food

Храна

Occupations

Занимања

Vegetables

Поврће

Objects

Предмети

Education

Образовање

Body

Тело

Nature

Природа

Finances

Финансије

Furniture

Намештај

Religion

Вера

Plants

Биљке

Abstract terms

Апстрактни појмови

Kitchen appliances

Кухињски уређаји

Materials

Материјали

Health

Здравље

Car

Аутомобил

Arts

Уметности

City

Град

Weather

Време

Shopping

Куповина

Architecture

Архитектура

Big animals

Велике животиње

Small animals

Мале животиње