Learn languages! Кликните на слику!

Gevoelens

Осећаји

Diere

Животиње

Sport

Спорт

Musiek

Музика

Kantoor

Канцеларија

Drankies

Пића

Mense

Људи

Tyd

Bреме

Omgewing

Животна средина

Verpakking

Паковање

Gereedskap

Алат

Verkeer

Саобраћај

Vrugte

Bоће

Ontspanning

Слободно време

Weermag

Bојска

Klere

Одећа

Kommunikasie

Комуникација

Tegnologie

Техника

Woonstel

Стан

Voedsel

Храна

Beroepe

Занимања

Groente

Поврће

Voorwerpe

Предмети

Onderrig

Образовање

Liggaam

Тело

Natuur

Природа

Finansies

Финансије

Meubels

Намештај

Geloof

Вера

Plante

Биљке

Abstrakte terme

Апстрактни појмови

Kombuistoestelle

Кухињски уређаји

Materiale

Материјали

Gesondheid

Здравље

Motor

Аутомобил

Kuns

Уметности

Stad

Град

Weer

Време

Inkopies

Куповина

Argitektuur

Архитектура

Groot diere

Велике животиње

Klein diere

Мале животиње