Learn languages! Кликните на слику!

Kjensler

Осећаји

Dyr

Животиње

Idrett

Спорт

Musikk

Музика

Kontor

Канцеларија

Drikke

Пића

Menneske

Људи

Tid

Bреме

Miljø

Животна средина

Innpakning

Паковање

Verktøy

Алат

Trafikk

Саобраћај

Frukt

Bоће

Fritid

Слободно време

Militære

Bојска

Klede

Одећа

Kommunikasjon

Комуникација

Teknikk

Техника

Leilegheit

Стан

Mat

Храна

Yrke

Занимања

Grønsaker

Поврће

Ting

Предмети

Utdanning

Образовање

Kroppen

Тело

Natur

Природа

Økonomi

Финансије

Møblar

Намештај

Religion

Вера

Planter

Биљке

Abstrakte omgrep

Апстрактни појмови

Kjøkenutstyr

Кухињски уређаји

Materialar

Материјали

Helse

Здравље

Bil

Аутомобил

Kunst

Уметности

By

Град

Vêr

Време

Handling

Куповина

Arkitektur

Архитектура

Store dyr

Велике животиње

Smådyr

Мале животиње