Learn languages! Кликните на слику!

Gevoelens

Осећаји

Dieren

Животиње

Sport

Спорт

Muziek

Музика

Kantoor

Канцеларија

Dranken

Пића

Mensen

Људи

Tijd

Bреме

Omgeving

Животна средина

Verpakking

Паковање

Gereedschap

Алат

Verkeer

Саобраћај

Fruit

Bоће

Vrije tijd

Слободно време

Militair

Bојска

Kleding

Одећа

Communicatie

Комуникација

Technologie

Техника

Appartement

Стан

Voedsel

Храна

Beroepen

Занимања

Groenten

Поврће

Objecten

Предмети

Onderwijs

Образовање

Lichaam

Тело

Natuur

Природа

Financiën

Финансије

Meubilair

Намештај

Religie

Вера

Planten

Биљке

Abstracte termen

Апстрактни појмови

Keukenapparatuur

Кухињски уређаји

Materialen

Материјали

Gezondheid

Здравље

Auto

Аутомобил

Kunst

Уметности

Stad

Град

Weer

Време

Winkelen

Куповина

Architectuur

Архитектура

Grote dieren

Велике животиње

Kleine dieren

Мале животиње