Learn languages! Кликните на слику!

Pocity

Осећаји

Zvieratá

Животиње

Šport

Спорт

Hudba

Музика

Kancelária

Канцеларија

Nápoje

Пића

Ľudia

Људи

Čas

Bреме

Životné prostredie

Животна средина

Obal

Паковање

Nástroje

Алат

Doprava

Саобраћај

Ovocie

Bоће

Voľný čas

Слободно време

Armáda

Bојска

Odev

Одећа

Komunikácia

Комуникација

Technika

Техника

Byt

Стан

Jedlo

Храна

Povolania

Занимања

Zelenina

Поврће

Predmety

Предмети

Vzdelanie

Образовање

Telo

Тело

Príroda

Природа

Financie

Финансије

Nábytok

Намештај

Náboženstvo

Вера

Rastliny

Биљке

Abstraktné pojmy

Апстрактни појмови

Kuchynské spotrebiče

Кухињски уређаји

Materiály

Материјали

Zdravie

Здравље

Auto

Аутомобил

Umenie

Уметности

Mesto

Град

Počasie

Време

Nakupovanie

Куповина

Architektúra

Архитектура

Veľké zvieratá

Велике животиње

Malé zvieratá

Мале животиње