Learn languages! Кликните на слику!

Sentimente

Осећаји

Animale

Животиње

Sporturi

Спорт

Muzică

Музика

Birou

Канцеларија

Băuturi

Пића

Oameni

Људи

Timp

Bреме

Mediu

Животна средина

Ambalaj

Паковање

Unelte

Алат

Trafic

Саобраћај

Fructe

Bоће

Timp liber

Слободно време

Militar

Bојска

Îmbrăcăminte

Одећа

Comunicare

Комуникација

Tehnologie

Техника

Apartament

Стан

Alimente

Храна

Ocupaţii

Занимања

Legume

Поврће

Obiecte

Предмети

Educaţie

Образовање

Corp

Тело

Natură

Природа

Finanţe

Финансије

Mobilier

Намештај

Religie

Вера

Plante

Биљке

Termeni abstracţi

Апстрактни појмови

Electrocasnice de bucătărie

Кухињски уређаји

Materiale

Материјали

Sănătate

Здравље

Maşină

Аутомобил

Arte

Уметности

Oraş

Град

Vreme

Време

Cumpărături

Куповина

Arhitectură

Архитектура

Animale mari

Велике животиње

Animale mici

Мале животиње