Learn languages! Кликните на слику!

Känslor

Осећаји

Djur

Животиње

Sport

Спорт

Musik

Музика

Kontor

Канцеларија

Drycker

Пића

Människor

Људи

Tid

Bреме

Miljö

Животна средина

Förpackning

Паковање

Verktyg

Алат

Trafik

Саобраћај

Frukt

Bоће

Fritid

Слободно време

Militärt

Bојска

Kläder

Одећа

Kommunikation

Комуникација

Teknik

Техника

Lägenhet

Стан

Mat

Храна

Yrken

Занимања

Grönsaker

Поврће

Saker

Предмети

Utbildning

Образовање

Kroppen

Тело

Natur

Природа

Ekonomi

Финансије

Möbler

Намештај

Religion

Вера

Växter

Биљке

Abstrakt

Апстрактни појмови

Köksapparater

Кухињски уређаји

Material

Материјали

Hälsa

Здравље

Bil

Аутомобил

Konst

Уметности

Stad

Град

Väder

Време

Shopping

Куповина

Arkitektur

Архитектура

Stora djur

Велике животиње

Små djur

Мале животиње