Learn languages! Кликните на слику!

Gefühle

Осећаји

Tiere

Животиње

Sport

Спорт

Musik

Музика

Büro

Канцеларија

Getränke

Пића

Menschen

Људи

Zeit

Bреме

Umwelt

Животна средина

Verpackung

Паковање

Werkzeuge

Алат

Verkehr

Саобраћај

Früchte

Bоће

Freizeit

Слободно време

Militär

Bојска

Kleidung

Одећа

Kommunikation

Комуникација

Technik

Техника

Wohnung

Стан

Essen

Храна

Berufe

Занимања

Gemüse

Поврће

Gegenstände

Предмети

Bildung

Образовање

Körper

Тело

Natur

Природа

Finanzen

Финансије

Möbel

Намештај

Religion

Вера

Pflanzen

Биљке

Abstrakta

Апстрактни појмови

Küchengeräte

Кухињски уређаји

Materialien

Материјали

Gesundheit

Здравље

Auto

Аутомобил

Künste

Уметности

Stadt

Град

Wetter

Време

Einkauf

Куповина

Architektur

Архитектура

Große Tiere

Велике животиње

Kleine Tiere

Мале животиње