Learn languages! Кликните на слику!

Følelser

Осећаји

Dyr

Животиње

Sport

Спорт

Musik

Музика

Kontor

Канцеларија

Drikkevarer

Пића

Folk

Људи

Tid

Bреме

Miljø

Животна средина

Emballage

Паковање

Værktøj

Алат

Trafik

Саобраћај

Frugter

Bоће

Fritid

Слободно време

Militær

Bојска

Tøj

Одећа

Kommunikation

Комуникација

Teknologi

Техника

Lejlighed

Стан

Mad

Храна

Erhverv

Занимања

Grøntsager

Поврће

Genstande

Предмети

Uddannelse

Образовање

Krop

Тело

Natur

Природа

Økonomi

Финансије

Møbler

Намештај

Religion

Вера

Planter

Биљке

Abstrakte begreber

Апстрактни појмови

Køkkenredskaber

Кухињски уређаји

Materialer

Материјали

Sundhed

Здравље

Bil

Аутомобил

Kunst

Уметности

By

Град

Vejr

Време

Shopping

Куповина

Arkitektur

Архитектура

Store dyr

Велике животиње

Små dyr

Мале животиње