Learn languages! Кликните на слику!

Følelser

Осећаји

Dyr

Животиње

Idrett

Спорт

Musikk

Музика

Kontor

Канцеларија

Drikke

Пића

Mennesker

Људи

Tid

Bреме

Miljø

Животна средина

Emballasje

Паковање

Verktøy

Алат

Trafikk

Саобраћај

Frukt

Bоће

Fritid

Слободно време

Militær

Bојска

Klær

Одећа

Kommunikasjon

Комуникација

Teknikk

Техника

Leilighet

Стан

Mat

Храна

Yrker

Занимања

Grønnsaker

Поврће

Objekter

Предмети

Utdanning

Образовање

Kroppen

Тело

Natur

Природа

Økonomi

Финансије

Møbler

Намештај

Religion

Вера

Planter

Биљке

Abstrakte termer

Апстрактни појмови

Kjøkkenutstyr

Кухињски уређаји

Materialer

Материјали

Helse

Здравље

Bil

Аутомобил

Kunst

Уметности

By

Град

Vær

Време

Shopping

Куповина

Arkitektur

Архитектура

Store dyr

Велике животиње

Små dyr

Мале животиње