Learn languages! Kliknij na obrazek!

Feelings

Uczucia

Animals

Zwierzęta

Sports

Sport

Music

Muzyka

Office

Biuro

Beverages

Napoje

People

Ludzie

Time

Czas

Environment

Środowisko

Packaging

Opakowanie

Tools

Narzędzia

Traffic

Ruch

Fruits

Owoce

Leisure

Rozrywka

Military

Wojsko

Clothing

Odzież

Communication

Komunikacja

Technology

Technika

Apartment

Mieszkanie

Food

Żywność

Occupations

Zawody

Vegetables

Warzywa

Objects

Obiekty

Education

Edukacja

Body

Ciało

Nature

Natura

Finances

Finanse

Furniture

Meble

Religion

Religia

Plants

Rośliny

Abstract terms

Pojęcia abstrakcyjne

Kitchen appliances

Sprzęt kuchenny

Materials

Materiały

Health

Zdrowie

Car

Samochód

Arts

Sztuka

City

Miasto

Weather

Pogoda

Shopping

Zakupy

Architecture

Architektura

Big animals

Wielkie zwierzęta

Small animals

Małe zwierzęta