Learn languages! Klicka på en bild!

Feelings

Känslor

Animals

Djur

Sports

Sport

Music

Musik

Office

Kontor

Beverages

Drycker

People

Människor

Time

Tid

Environment

Miljö

Packaging

Förpackning

Tools

Verktyg

Traffic

Trafik

Fruits

Frukt

Leisure

Fritid

Military

Militärt

Clothing

Kläder

Communication

Kommunikation

Technology

Teknik

Apartment

Lägenhet

Food

Mat

Occupations

Yrken

Vegetables

Grönsaker

Objects

Saker

Education

Utbildning

Body

Kroppen

Nature

Natur

Finances

Ekonomi

Furniture

Möbler

Religion

Religion

Plants

Växter

Abstract terms

Abstrakt

Kitchen appliances

Köksapparater

Materials

Material

Health

Hälsa

Car

Bil

Arts

Konst

City

Stad

Weather

Väder

Shopping

Shopping

Architecture

Arkitektur

Big animals

Stora djur

Small animals

Små djur