Rječnik

Choose the category you want to learn

Idi natrag

Feelings

Osjećaji

Animals

Životinje

Sports

Šport

Music

Glazba

Office

Ured

Beverages

Napici

People

Ljudi

Time

Vrijeme

Environment

Okolina

Packaging

Pakovanje

Tools

Alat

Traffic

Promet

Fruits

Voće

Leisure

Slobodno vrijeme

Military

Vojska

Clothing

Odjeća

Communication

Komunikacija

Technology

Tehnika

Apartment

Stan

Food

Hrana

Occupations

Zanimanje

Vegetables

Povrće

Objects

Predmeti

Education

Obrazovanje

Body

Tijelo

Nature

Priroda

Finances

Financije

Furniture

Namještaj

Religion

Religija

Plants

Biljke

Abstract terms

Apstraktni izrazi

Kitchen appliances

Kuhinjski uređaji

Materials

Materijali

Health

Zdravlje

Car

Automobil

Arts

Umjetnosti

City

Grad

Weather

Vrijeme

Shopping

Kupovina

Architecture

Arhitektura

Big animals

Velike životinje

Small animals

Male životinje

Idi natrag