Learn languages! Noklikšķiniet uz attēla!

Feelings

Jūtas

Animals

Dzīvnieki

Sports

Sporta veidi

Music

Mūzika

Office

Birojs

Beverages

Dzērieni

People

Cilvēki

Time

Laiks

Environment

Vide

Packaging

Iepakojumi

Tools

Instrumenti

Traffic

Satiksme

Fruits

Augļi

Leisure

Atpūta

Military

Militārā sfēra

Clothing

Apģērbs

Communication

Sakari

Technology

Tehnoloģijas

Apartment

Dzīvoklis

Food

Pārtika

Occupations

Profesijas

Vegetables

Dārzeņi

Objects

Objekti

Education

Izglītība

Body

Ķermenis

Nature

Daba

Finances

Finanses

Furniture

Mēbeles

Religion

Reliģija

Plants

Augi

Abstract terms

Abstrakti jēdzieni

Kitchen appliances

Virtuves iekārtas

Materials

Materiāli

Health

Veselība

Car

Auto

Arts

Māksla

City

Pilsēta

Weather

Laikapstākļi

Shopping

Iepirkšanās

Architecture

Arhitektūra

Big animals

Lielie dzīvnieki

Small animals

Mazie dzīvnieki