Learn languages! Kliknite na obrázok!

Feelings

Pocity

Animals

Zvieratá

Sports

Šport

Music

Hudba

Office

Kancelária

Beverages

Nápoje

People

Ľudia

Time

Čas

Environment

Životné prostredie

Packaging

Obal

Tools

Nástroje

Traffic

Doprava

Fruits

Ovocie

Leisure

Voľný čas

Military

Armáda

Clothing

Odev

Communication

Komunikácia

Technology

Technika

Apartment

Byt

Food

Jedlo

Occupations

Povolania

Vegetables

Zelenina

Objects

Predmety

Education

Vzdelanie

Body

Telo

Nature

Príroda

Finances

Financie

Furniture

Nábytok

Religion

Náboženstvo

Plants

Rastliny

Abstract terms

Abstraktné pojmy

Kitchen appliances

Kuchynské spotrebiče

Materials

Materiály

Health

Zdravie

Car

Auto

Arts

Umenie

City

Mesto

Weather

Počasie

Shopping

Nakupovanie

Architecture

Architektúra

Big animals

Veľké zvieratá

Small animals

Malé zvieratá