Slovní zásoba

Choose the category you want to learn

Vraťte se

Pocity

Pocity

Zvieratá

Zvířata

Šport

Sport

Hudba

Hudba

Kancelária

Kancelář

Nápoje

Nápoje

Ľudia

Lidé

Čas

Čas

Životné prostredie

Životní prostředí

Obal

Obal

Nástroje

Nářadí

Doprava

Doprava

Ovocie

Ovoce

Voľný čas

Volný čas

Armáda

Armáda

Odev

Oblečení

Komunikácia

Komunikace

Technika

Technologie

Byt

Byt

Jedlo

Jídlo

Povolania

Povolání

Zelenina

Zelenina

Predmety

Objekty

Vzdelanie

Vzdělání

Telo

Tělo

Príroda

Příroda

Financie

Finance

Nábytok

Nábytek

Náboženstvo

Náboženství

Rastliny

Rostliny

Abstraktné pojmy

Abstraktní pojmy

Kuchynské spotrebiče

Kuchyňské náčiní

Materiály

Materiály

Zdravie

Zdraví

Auto

Auto

Umenie

Umění

Mesto

Město

Počasie

Počasí

Nakupovanie

Nakupování

Architektúra

Architektura

Veľké zvieratá

Velká zvířata

Malé zvieratá

Malá zvířata