Learn languages! Klikoni në një imazh!

Sentiments

Ndjenjat

Animals

Kafshët

Esports

Sportet

Música

Muzika

Oficina

Zyra

Begudes

Pijet

Persones

Njerëzit

Temps

Koha

Ambient

Mjedisi

Embalatge

Paketimi

Eines

Veglat

Trànsit

Trafiku

Fruites

Frutat

Oci

Koha e lirë

Exèrcit

Ushtria

Roba

Veshja

Comunicació

Komunikimi

Tecnologia

Teknologjia

Apartament

Banesa

Menjar

Ushqimi

Ocupacions

Profesionet

Verdures

Perimet

Objectes

Objektet

Educació

Arsimimi

Cos

Trupi

Naturalesa

Natyra

Finances

Financat

Mobles

Mobiljet

Religió

Feja

Plantes

Bimët

Termes abstractes

Termat abstraktë

Aparells de cuina

Pajisjet e kuzhinës

Materials

Materialet

Salut

Shëndetësia

Cotxe

Vetura

Arts

Artet

Ciutat

Qyteti

Temps

Moti

Compres

Pazari

Arquitectura

Arkitektura

Animals grans

Kafshët e mëdha

Animals petits

Kafshët e vogla