Learn languages! 画像をクリック!

Uczucia

感情

Zwierzęta

動物

Sport

スポーツ

Muzyka

音楽

Biuro

オフィス

Napoje

飲物

Ludzie


Czas

時間

Środowisko

環境

Opakowanie

包装

Narzędzia

道具

Ruch

交通

Owoce

果物

Rozrywka

レジャー

Wojsko

軍事

Odzież

衣類

Komunikacja

コミュニケーション

Technika

技術

Mieszkanie

アパート

Żywność

食べ物

Zawody

職業

Warzywa

野菜

Obiekty

オブジェクト

Edukacja

教育

Ciało


Natura

自然

Finanse

財源

Meble

家具

Religia

宗教

Rośliny

植物

Pojęcia abstrakcyjne

抽象的な言葉

Sprzęt kuchenny

キッチン用品

Materiały

材料

Zdrowie

健康

Samochód


Sztuka

芸術

Miasto


Pogoda

天気

Zakupy

ショッピング

Architektura

建築物

Wielkie zwierzęta

大きな動物

Małe zwierzęta

小動物