Learn languages! 画像をクリック!

Følelser

感情

Dyr

動物

Idrett

スポーツ

Musikk

音楽

Kontor

オフィス

Drikke

飲物

Mennesker


Tid

時間

Miljø

環境

Emballasje

包装

Verktøy

道具

Trafikk

交通

Frukt

果物

Fritid

レジャー

Militær

軍事

Klær

衣類

Kommunikasjon

コミュニケーション

Teknikk

技術

Leilighet

アパート

Mat

食べ物

Yrker

職業

Grønnsaker

野菜

Objekter

オブジェクト

Utdanning

教育

Kroppen


Natur

自然

Økonomi

財源

Møbler

家具

Religion

宗教

Planter

植物

Abstrakte termer

抽象的な言葉

Kjøkkenutstyr

キッチン用品

Materialer

材料

Helse

健康

Bil


Kunst

芸術

By


Vær

天気

Shopping

ショッピング

Arkitektur

建築物

Store dyr

大きな動物

Små dyr

小動物