Learn languages! Klikoni në një imazh!

Gevoelens

Ndjenjat

Dieren

Kafshët

Sport

Sportet

Muziek

Muzika

Kantoor

Zyra

Dranken

Pijet

Mensen

Njerëzit

Tijd

Koha

Omgeving

Mjedisi

Verpakking

Paketimi

Gereedschap

Veglat

Verkeer

Trafiku

Fruit

Frutat

Vrije tijd

Koha e lirë

Militair

Ushtria

Kleding

Veshja

Communicatie

Komunikimi

Technologie

Teknologjia

Appartement

Banesa

Voedsel

Ushqimi

Beroepen

Profesionet

Groenten

Perimet

Objecten

Objektet

Onderwijs

Arsimimi

Lichaam

Trupi

Natuur

Natyra

Financiën

Financat

Meubilair

Mobiljet

Religie

Feja

Planten

Bimët

Abstracte termen

Termat abstraktë

Keukenapparatuur

Pajisjet e kuzhinës

Materialen

Materialet

Gezondheid

Shëndetësia

Auto

Vetura

Kunst

Artet

Stad

Qyteti

Weer

Moti

Winkelen

Pazari

Architectuur

Arkitektura

Grote dieren

Kafshët e mëdha

Kleine dieren

Kafshët e vogla