Λεξιλόγιο

Choose the category you want to learn

Πήγαινε πίσω

Gevoelens

Συναισθήματα

Dieren

Ζώα

Sport

Αθλητισμός

Muziek

Μουσική

Kantoor

Γραφείο

Dranken

Ποτά

Mensen

Άνθρωποι

Tijd

Ώρα

Omgeving

Περιβάλλον

Verpakking

Συσκευασία

Gereedschap

Εργαλεία

Verkeer

Κυκλοφορία

Fruit

Φρούτα

Vrije tijd

Ελεύθερος χρόνος

Militair

Στρατιωτικά

Kleding

Ενδύματα

Communicatie

Επικοινωνία

Technologie

Τεχνολογία

Appartement

Διαμέρισμα

Voedsel

Διατροφή

Beroepen

Επαγγέλματα

Groenten

Λαχανικά

Objecten

Αντικείμενα

Onderwijs

Εκπαίδευση

Lichaam

Σώμα

Natuur

Φύση

Financiën

Οικονομικά

Meubilair

Επίπλωση

Religie

Θρησκεία

Planten

Φυτά

Abstracte termen

Ανεικονικοί / Αφηρημένοι όροι

Keukenapparatuur

Ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας

Materialen

Υλικά

Gezondheid

Υγεία

Auto

Αυτοκίνητο

Kunst

Τέχνες

Stad

Πόλη

Weer

Καιρός

Winkelen

Ψώνια

Architectuur

Αρχιτεκτονική

Grote dieren

Μεγάλα ζώα

Kleine dieren

Μικρά ζώα