Slovní zásoba

Choose the category you want to learn

Vraťte se

Gefühle

Pocity

Tiere

Zvířata

Sport

Sport

Musik

Hudba

Büro

Kancelář

Getränke

Nápoje

Menschen

Lidé

Zeit

Čas

Umwelt

Životní prostředí

Verpackung

Obal

Werkzeuge

Nářadí

Verkehr

Doprava

Früchte

Ovoce

Freizeit

Volný čas

Militär

Armáda

Kleidung

Oblečení

Kommunikation

Komunikace

Technik

Technologie

Wohnung

Byt

Essen

Jídlo

Berufe

Povolání

Gemüse

Zelenina

Gegenstände

Objekty

Bildung

Vzdělání

Körper

Tělo

Natur

Příroda

Finanzen

Finance

Möbel

Nábytek

Religion

Náboženství

Pflanzen

Rostliny

Abstrakta

Abstraktní pojmy

Küchengeräte

Kuchyňské náčiní

Materialien

Materiály

Gesundheit

Zdraví

Auto

Auto

Künste

Umění

Stadt

Město

Wetter

Počasí

Einkauf

Nakupování

Architektur

Architektura

Große Tiere

Velká zvířata

Kleine Tiere

Malá zvířata