Learn languages! 画像をクリック!

Kjensler

感情

Dyr

動物

Idrett

スポーツ

Musikk

音楽

Kontor

オフィス

Drikke

飲物

Menneske


Tid

時間

Miljø

環境

Innpakning

包装

Verktøy

道具

Trafikk

交通

Frukt

果物

Fritid

レジャー

Militære

軍事

Klede

衣類

Kommunikasjon

コミュニケーション

Teknikk

技術

Leilegheit

アパート

Mat

食べ物

Yrke

職業

Grønsaker

野菜

Ting

オブジェクト

Utdanning

教育

Kroppen


Natur

自然

Økonomi

財源

Møblar

家具

Religion

宗教

Planter

植物

Abstrakte omgrep

抽象的な言葉

Kjøkenutstyr

キッチン用品

Materialar

材料

Helse

健康

Bil


Kunst

芸術

By


Vêr

天気

Handling

ショッピング

Arkitektur

建築物

Store dyr

大きな動物

Smådyr

小動物