Learn languages! Kliknite na obrázok!

Sentimientos

Pocity

Animales

Zvieratá

Deportes

Šport

Música

Hudba

Oficina

Kancelária

Bebidas

Nápoje

Personas

Ľudia

Tiempo

Čas

Ambiente

Životné prostredie

Embalaje

Obal

Herramientas

Nástroje

Tráfico

Doprava

Frutas

Ovocie

Ocio

Voľný čas

Ejército

Armáda

Ropa

Odev

Comunicación

Komunikácia

Tecnología

Technika

Apartamento

Byt

Comida

Jedlo

Ocupaciones

Povolania

Verduras

Zelenina

Objetos

Predmety

Educación

Vzdelanie

Cuerpo

Telo

Naturaleza

Príroda

Finanzas

Financie

Muebles

Nábytok

Religión

Náboženstvo

Plantas

Rastliny

Términos abstractos

Abstraktné pojmy

Aparatos de cocina

Kuchynské spotrebiče

Materiales

Materiály

Salud

Zdravie

Coche

Auto

Artes

Umenie

Ciudad

Mesto

Tiempo

Počasie

Compras

Nakupovanie

Arquitectura

Architektúra

Animales grandes

Veľké zvieratá

Animales pequeños

Malé zvieratá