Λεξιλόγιο

Choose the category you want to learn

Πήγαινε πίσω

Følelser

Συναισθήματα

Dyr

Ζώα

Sport

Αθλητισμός

Musik

Μουσική

Kontor

Γραφείο

Drikkevarer

Ποτά

Folk

Άνθρωποι

Tid

Ώρα

Miljø

Περιβάλλον

Emballage

Συσκευασία

Værktøj

Εργαλεία

Trafik

Κυκλοφορία

Frugter

Φρούτα

Fritid

Ελεύθερος χρόνος

Militær

Στρατιωτικά

Tøj

Ενδύματα

Kommunikation

Επικοινωνία

Teknologi

Τεχνολογία

Lejlighed

Διαμέρισμα

Mad

Διατροφή

Erhverv

Επαγγέλματα

Grøntsager

Λαχανικά

Genstande

Αντικείμενα

Uddannelse

Εκπαίδευση

Krop

Σώμα

Natur

Φύση

Økonomi

Οικονομικά

Møbler

Επίπλωση

Religion

Θρησκεία

Planter

Φυτά

Abstrakte begreber

Ανεικονικοί / Αφηρημένοι όροι

Køkkenredskaber

Ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας

Materialer

Υλικά

Sundhed

Υγεία

Bil

Αυτοκίνητο

Kunst

Τέχνες

By

Πόλη

Vejr

Καιρός

Shopping

Ψώνια

Arkitektur

Αρχιτεκτονική

Store dyr

Μεγάλα ζώα

Små dyr

Μικρά ζώα