Learn languages! Klikoni në një imazh!

Følelser

Ndjenjat

Dyr

Kafshët

Sport

Sportet

Musik

Muzika

Kontor

Zyra

Drikkevarer

Pijet

Folk

Njerëzit

Tid

Koha

Miljø

Mjedisi

Emballage

Paketimi

Værktøj

Veglat

Trafik

Trafiku

Frugter

Frutat

Fritid

Koha e lirë

Militær

Ushtria

Tøj

Veshja

Kommunikation

Komunikimi

Teknologi

Teknologjia

Lejlighed

Banesa

Mad

Ushqimi

Erhverv

Profesionet

Grøntsager

Perimet

Genstande

Objektet

Uddannelse

Arsimimi

Krop

Trupi

Natur

Natyra

Økonomi

Financat

Møbler

Mobiljet

Religion

Feja

Planter

Bimët

Abstrakte begreber

Termat abstraktë

Køkkenredskaber

Pajisjet e kuzhinës

Materialer

Materialet

Sundhed

Shëndetësia

Bil

Vetura

Kunst

Artet

By

Qyteti

Vejr

Moti

Shopping

Pazari

Arkitektur

Arkitektura

Store dyr

Kafshët e mëdha

Små dyr

Kafshët e vogla