Λεξιλόγιο

Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να μάθετε

Πήγαινε πίσω

Gevoelens

Συναισθήματα

Diere

Ζώα

Sport

Αθλητισμός

Musiek

Μουσική

Kantoor

Γραφείο

Drankies

Ποτά

Mense

Άνθρωποι

Tyd

Ώρα

Omgewing

Περιβάλλον

Verpakking

Συσκευασία

Gereedskap

Εργαλεία

Verkeer

Κυκλοφορία

Vrugte

Φρούτα

Ontspanning

Ελεύθερος χρόνος

Weermag

Στρατιωτικά

Klere

Ενδύματα

Kommunikasie

Επικοινωνία

Tegnologie

Τεχνολογία

Woonstel

Διαμέρισμα

Voedsel

Διατροφή

Beroepe

Επαγγέλματα

Groente

Λαχανικά

Voorwerpe

Αντικείμενα

Onderrig

Εκπαίδευση

Liggaam

Σώμα

Natuur

Φύση

Finansies

Οικονομικά

Meubels

Επίπλωση

Geloof

Θρησκεία

Plante

Φυτά

Abstrakte terme

Ανεικονικοί / Αφηρημένοι όροι

Kombuistoestelle

Ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας

Materiale

Υλικά

Gesondheid

Υγεία

Motor

Αυτοκίνητο

Kuns

Τέχνες

Stad

Πόλη

Weer

Καιρός

Inkopies

Ψώνια

Argitektuur

Αρχιτεκτονική

Groot diere

Μεγάλα ζώα

Klein diere

Μικρά ζώα