Learn languages! Klikoni në një imazh!

Sentimente

Ndjenjat

Animale

Kafshët

Sporturi

Sportet

Muzică

Muzika

Birou

Zyra

Băuturi

Pijet

Oameni

Njerëzit

Timp

Koha

Mediu

Mjedisi

Ambalaj

Paketimi

Unelte

Veglat

Trafic

Trafiku

Fructe

Frutat

Timp liber

Koha e lirë

Militar

Ushtria

Îmbrăcăminte

Veshja

Comunicare

Komunikimi

Tehnologie

Teknologjia

Apartament

Banesa

Alimente

Ushqimi

Ocupaţii

Profesionet

Legume

Perimet

Obiecte

Objektet

Educaţie

Arsimimi

Corp

Trupi

Natură

Natyra

Finanţe

Financat

Mobilier

Mobiljet

Religie

Feja

Plante

Bimët

Termeni abstracţi

Termat abstraktë

Electrocasnice de bucătărie

Pajisjet e kuzhinës

Materiale

Materialet

Sănătate

Shëndetësia

Maşină

Vetura

Arte

Artet

Oraş

Qyteti

Vreme

Moti

Cumpărături

Pazari

Arhitectură

Arkitektura

Animale mari

Kafshët e mëdha

Animale mici

Kafshët e vogla