Learn languages! Klikoni në një imazh!

Kjensler

Ndjenjat

Dyr

Kafshët

Idrett

Sportet

Musikk

Muzika

Kontor

Zyra

Drikke

Pijet

Menneske

Njerëzit

Tid

Koha

Miljø

Mjedisi

Innpakning

Paketimi

Verktøy

Veglat

Trafikk

Trafiku

Frukt

Frutat

Fritid

Koha e lirë

Militære

Ushtria

Klede

Veshja

Kommunikasjon

Komunikimi

Teknikk

Teknologjia

Leilegheit

Banesa

Mat

Ushqimi

Yrke

Profesionet

Grønsaker

Perimet

Ting

Objektet

Utdanning

Arsimimi

Kroppen

Trupi

Natur

Natyra

Økonomi

Financat

Møblar

Mobiljet

Religion

Feja

Planter

Bimët

Abstrakte omgrep

Termat abstraktë

Kjøkenutstyr

Pajisjet e kuzhinës

Materialar

Materialet

Helse

Shëndetësia

Bil

Vetura

Kunst

Artet

By

Qyteti

Vêr

Moti

Handling

Pazari

Arkitektur

Arkitektura

Store dyr

Kafshët e mëdha

Smådyr

Kafshët e vogla