Vokabular

Odaberite kategoriju koju želite naučiti

Vrati se

Feelings

Osjećaji

Animals

Životinje

Sports

Sport

Music

Muzika

Office

Kancelarija

Beverages

Piće

People

Ljudi

Time

Vrijeme

Environment

Životna okolina

Packaging

Pakovanje

Tools

Alat

Traffic

Saobraćaj

Fruits

Voće

Leisure

Slobodno vrijeme

Military

Vojska

Clothing

Odjeća

Communication

Komunikacija

Technology

Tehnikа

Apartment

Stan

Food

Hrana

Occupations

Zanimanja

Vegetables

Povrće

Objects

Predmeti

Education

Obrazovanje

Body

Tijelo

Nature

Priroda

Finances

Finansije

Furniture

Namještaj

Religion

Vjera

Plants

Biljke

Abstract terms

Apstraktni pojmovi

Kitchen appliances

Kuhinjski uređaji

Materials

Materijali

Health

Zdravlje

Car

Automobil

Arts

Umjetnosti

City

Grad

Weather

Vrijeme

Shopping

Kupovina

Architecture

Arhitektura

Big animals

Velike životinje

Small animals

Male životinje