Learn languages! Кликнете на сликата!

Чувства

Чувства

Животни

Животни

Спорт

Спорт

Музика

Музика

Офис

Канцеларија

Напитки

Пијалоци

Хора

Луѓе

Време

Време

Околна среда

Животна средина

Опаковка

Пакување

Инструменти

Алатки

Трафик

Сообраќај

Плодове

Овошје

Свободно време

Слободно време

Армия

Воjска

Облекло

Облека

Комуникации

Комуникација

Технология

Технологија

Апартамент

Стан

Храна

Храна

Професии

Професии

Зеленчуци

Зеленчук

Обекти

Објекти

Образование

Образование

Тяло

Тело

Природа

Природа

Финанси

Финансии

Мебели

Мебел

Религия

Религија

Растения

Растенија

Абстрактни понятия

Апстрактни поими

Кухненски уреди

Кујнски апарати

Материали

Материјали

Здраве

Здравје

Кола

Автомобил

Изкуства

Уметност

Град

Град

Време

Време

Пазаруване

Купување

Архитектура

Архитектура

Големи животни

Големи животни

Малки животни

Мали животни