Learn languages! Click on an image!


ስምዒታት

simi‘ītati
զգացմունքներ


እንስሳታት

inisisatati
կենդանիներ


ዓይነታት ስፖርት

‘ayinetati siporiti
սպորտ


ሙዚቃ

muzīk’a
երաժշություն


ቤት ጽሕፈት

bēti ts’iḥifeti
գրասենյակ


ዓይነታት መስተ

‘ayinetati mesite
խմիչքներ


ህዝቢ

hizibī
մարդիկ


ጊዜ

gīzē
ժամանակ


ከባቢ

kebabī
էկոլոգիա


ምጥቕላል: ምዕሻግ

mit’iḵ’ilali: mi‘ishagi
փաթեթավորում


ናውቲ: መሳርሒ

nawitī: mesariḥī
գործիքներ


ፖሊስ ትራፊክ

polīsi tirafīki
երթևեկություն


ፍረታት አትክልቲ

firetati ātikilitī
մրգեր


ጊዜ ዕረፍቲ

gīzē ‘irefitī
ազատ ժամանակ


ወትሃደራዊ:ሰራዊት ኩናት

wetihaderawī:serawīti kunati
ռազմական


ክዳውንቲ

kidawinitī
հագուստ


ርክብ፡ ምብህሃል

rikibi፡ mibihihali
հաղորդակցություն


ቴክኖሎጂ

tēkinolojī
տեխնիկա


ክፋል ገዛውቲ ናይ ሓደ ህንጻ/ኣፓርታማ

kifali gezawitī nayi ḥade hinits’a/aparitama
բնակարան


መግቢ

megibī
ուտելիք


ዓይነታት ቀወምቲ ሞያታት

‘ayinetati k’ewemitī moyatati
մասնագիտություններ


ኣሕምልቲ

aḥimilitī
բանջարեղեն


ነገራት

negerati
իրեր


ትምህርቲ

timihiritī
կրթություն


ኣካላት

akalati
մարմին


ተፈጥሮ:ባህርይ

tefet’iro:bahiriyi
բնություն


ፋይናንስ

fayinanisi
ֆինանսներ


ኣቝሑ ገዛ (ቤት ጽሕፈት)

aḵ’wiḥu geza (bēti ts’iḥifeti)
կահույք


ሃይማኖት

hayimanoti
կրոն


ኣትክልቲ

atikilitī
բույսեր


ብዙሕ-ዝትርጉሞም ቃላት

bizuḥi-zitirigumomi k’alati
աբստրակտ


ናውቲ ክሽነ

nawitī kishine
խոհանոցի իրեր


ነገራት:ፍጻሜታት:ጭቡጥ ነገራዊ:አካላዊ:አገዳሲ

negerati:fits’amētati:ch’ibut’i negerawī:ākalawī:āgedasī
նյութեր


ጥዕና

t’i‘ina
առողջություն


መኪና

mekīna
մեքենա


ስነ-ጥበባት

sine-t’ibebati
արվեստներ


ከተማ

ketema
քաղաք


ኩነታት አየር

kunetati āyeri
եղանակ


ምሽማት/ዕድጊ

mishimati/‘idigī
գնումներ


ስነ-ንድፊ ህንጻ

sine-nidifī hinits’a
ճարտարապետություն


ዓበይቲ እንስሳታት

‘abeyitī inisisatati
մեծ կենդանիներ


ንአሽቱ እንስሳታት

ni’āshitu inisisatati
փոքր կենդանիներ